logo

TEL.: 041/ 763 3081 | 0910 908 178
Katalóg produktov
Katalógy na stiahnutie

Ochrana osobných údajov (GDPR)

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

 

 1. Kto je správcom údajov?

Správcom osobných údajov je spoločnosť PIGEON, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 57607/L, so sídlom Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, IČO: 46879706, kontakt e-mail: pigeon@pigeo.eu, telefón: 041/ 763 3081

 

 1. Na aký účel sa získavajú a spracúvajú Vaše údaje?
 • Predaj a obchodná činnosť

Spracúvanie vykonávame za účelom prijatia a zaevidovania objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania dokladu, priradenia cenovej kategórie, riešenie odstúpenia od zmluvy.

 

 • Poskytovanie služieb

Spracúvanie vykonávame pre účel registrácie a administrácie užívateľského účtu podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom plnenia zmluvy, a to najmä zaevidovanie vyplneného formulára, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie

 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona o účtovníctve.

 

 • Preprava

Spracúvanie vykonávame za účelom dodania objednaného tovaru na adresu objednávateľa prostredníctvom kuriérskych spoločností.

 

 • Záručný servis

Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácií, odstúpenia od zmluvy, záručný servis produktov.

 

 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

 1. Doba uchovávania údajov.

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu).

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy. Príjemcovia osobných údajov sú aj osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu .

 

 1. Vaše práva.

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup ku svojimosobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. 1. týchto podmienok. Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov.

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

 

 1. Záverečné ustanovenia.
 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam