logo

TEL.: 041/ 763 3081 | 0910 908 178
Katalóg produktov

Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vady tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

2. V prípade všetkého tovaru predávaného predávajucim kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá kupujúci predávajúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady, a že sa vady v prípade spotrebného tovaru nevyskytnú v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva náležia kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, pokiaľ však kupujúci nemôže pre opätovaný výskyt vady po oprave alebo väčší počet vád vec riadne používať. Ak ide o neodstániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

4. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol tovar doručený na kontaktnú adresu.

5. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovar, v prípade ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej lehoty, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. 

6. Reklamáciu možno uplatniť nasledujúcim spôsobom:
- Informovať predávajúceho e-mailom alebo písomne
- Kupujúci môže pre oznámenie reklamácie využiť reklamačný záznam, ktorý je tu k dispozícii na stiahnutie.
- Doručiť reklamovaný tovar (inak než na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá) na kontaktnú adresu predávajúceho (jeho sídlo). Pri zasielaní je kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru treba priložiť doklad o zakúpení tovaru (faktúru), spolu s opisom vady.
- Pokiaľ je reklamácia posúdená ako neoprávnená, má predávajúci právo požadovať náhradu nákladov spojených so zisťovaním vady a náhradu nákladov na prepravu reklamovaného tovaru späť ku kupujúcemu.

7. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujme na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zachádzaním, alebo zneužitím tovaru, prípadne nedbanlivosťou.

Kontaktná adresa:

PIGEON, s.r.o.
Rosinská cesta 13
010 08 Žilina

Telefón: 041/ 763 3081
Mobil: 0910 908 178

 

 

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam