Reklamačný záznam

 

Adresát:

PIGEON, s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina

IČO: 46 879 706

E-mail: pigeon@pigeon.eu   Tel.: 041 763 3081

 

 

 

  1. Údaje reklamujúceho:

Meno a priezvisko: ...................................................................................................

Adresa reklamujúceho: .............................................................................................

Telefonický kontakt: ..................................................................................................

 

  1. Predmet reklamácie:

Názov reklamovaného tovaru: ..................................................................................................................

Doklad o nadobudnutí tovaru (číslo faktúry): ...........................................................................................

Popis závady tovaru: .................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Dátum : ..................................

 

 

Podpis reklamujúceho: .............................................................